Darmowe szkolenia m.in z wykorzystania pakietu Microsoft Office

Szkolenia

Zapoznaj się z programem zajęć

 • Podstawy pracy z komputerem

  Przeglądanie Internetu; Informacje uzyskane z Internetu; Pojęcia zw z komunikacją.

 • Podstawy pracy w sieci

  Efekty pracy, Zarządzanie plikami, Sieci, Pulpit, ikony, ustawienia.

 • Przetwarzanie tekstów

  Praca z aplikacją, Tworzenie dokumentu, Formatowanie, Obiekty, Przygotowanie wydruków.

 • IT Security

  Kwestie bezpieczeństwa, Bezpieczne zarządzanie danymi.

 • Arkusze kalkulacyjne

  Użycie aplikacji, Tworzenie dok., Zarządzanie arkuszami, Reguły i funkcje, Formatowanie arkusza.

Chcesz się zapisać? Wypełnij formularz

Wymagania

Aby stać się uczestnikiem szkolenia

 • osoby z obszaru województwa pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 25 lat i więcej

 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim)

 • pracownicy sektora MSP oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych

 • osoby niepełnosprawne

 • zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji

Chcesz się zapisać? Wypełnij formularz

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest nabycie w terminie 01.06.2017-31.12.2019 przez co najmniej 85% ze 465  uczestników projektu kompetencji komputerowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 na pełnym poziomie zgodnie z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Do projektu zostanie przyjętych 420 osób (w tym 220 kobiet i 200 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) w woj. pomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji ICT.

 • Co najmniej 5% uczestników projektu będą stanowić osoby niepełnosprawne.
 • Co najmniej 40% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Co najmniej 60% uczestników projektu będą stanowić osoby w wieku 50 lat i więcej.

 

Działania projektu obejmują szkolenia komputerowe zakończone egzaminem IC3, którego pozytywny wynik umożliwia uzyskanie certyfikatu IC3.

 

zobacz więcej >

REKRUTACJA

Grupę docelową projektu „Przyjdź i Ty na szkolenie ICT – włączenie cyfrowe mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 50 lat i więcej” stanowi 465 osób (300 kobiet i 165 mężczyzn) z obszaru województwa pomorskiego, w wieku aktywności zawodowej wyłącznie w wieku 25 lat i więcej, w tym:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim)  – 186 osób (120 kobiet, 86 mężczyzn);
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 279 osób (180 kobiet i 99 mężczyzn);
 • Osoby niepełnosprawne – 24 osób (16 kobiety i 8 mężczyzn);
 • zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji;

 

Udział w projekcie będą mogły wziąć zarówno osoby pracujące, jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę̨).

 

zobacz więcej >