Szkolenia

Szkolenia będą realizowane w oparciu o standardy z rozp. MEN z 11.1.2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych i zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 31 grup szkoleniowych, liczących średnio po 15 osób.

Ramowy program szkolenia (150 godzin szkoleniowych):

  • Podstawy pracy z komputerem: Komputer – budowa, funkcjonowanie, sposób działania; System operacyjny i jago funkcja; Urządzenia peryferyjne (np. Drukarki, skanery itd.); Właściwe użytkowanie komputera, ochrona przed uszkodzeniami; Konfiguracja pc, panel sterowania, sterowniki systemowe; Problemy ze sprzętem i oprogramowaniem; diagnostyka i rozwiązywanie problemów; Oprogramowanie; najważniejsze funkcje i aplikacje (np. Word, excel, power point, aplikacje multimedialne), uruchamianie ich, zarządzanie nimi i ich aktualizacje; Pliki i foldery, tworzenie skrótów, nowych folderów, udostępnianie plików; Zarządzenie oprogramowaniem (instalacja i deinstalacja, licencje); Inne systemy operacyjne (np. Linux, macintosh itd.).
  • Kluczowe programy i aplikacje: Uruchamianie aplikacji, identyfikacja i modyfikacja; Praca z dokumentami, współpraca z innymi aplikacjami; Narzędzia systemowe; Edycja dokumentu tekstowych, automatyzacja procesów; Zabezpieczanie dokumentów tekstowych; Edytowanie danych, formuły obliczeniowe; Tworzenie arkuszy i praca z nimi, elementy arkusza kalkulacyjnego; Zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie; Tworzenie prezentacji; Sposoby zarządzania i edycji prezentacji; Współpraca i współdzielenie plików.
  • Internet i funkcjonowanie w sieci: Korzystanie z Internetu (korzyści i zagrożenia); Internet, Przeglądarki i WWW; Nawigacja w Internecie za pomocą przeglądarek; Połączenie internetowe; Typy, funkcje oraz możliwości sieci komputerowych; Zasady bezpieczeństwa w Internecie i sieci lokalnej; Poczta elektroniczna, komunikacja online (np. Telekonferencje, czaty), komunikacja w czasie rzeczywistym; Standardy komunikacyjne; Legalne i odpowiedzialne korzystanie z komputerów; Problemy z komunikacją (wirusy, niewłaściwa adresacja itd.) I siecią; Korzystanie z wyszukiwarek internetowych i ich zaawansowanych funkcji.

Program będzie zgodny z Ramą Kompetencji Cyfrowych i Informatycznych DIGCOMP i właściwy do zdobycia certyfikacji IC3, obejmującej zakres egzaminów IC3: Podstawy pracy z komputerem, Kluczowe programy i aplikacje oraz  Internet i funkcjonowanie w sieci

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 31 grup szkoleniowych, liczących średnio po 15 osób, szkolenie będzie trwało 150 godzin szkoleniowych.

W ramach projektu dla 20% Uczestników przewidziano refundację kosztów dojazdu, a dla 10% Uczestników zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Wszyscy Uczestnicy projektu otrzymają niezbędne materiały szkoleniowe.